Stopper for Cuvet / 큐벳 마개
 
Plastic Scintillation Vial / 플라스틱 신틸레이션 바이알
 
Syringe Tip for Repeating Pipetter / 연속 분주기용 주사기형 팁
 
Plastic Test Tube / 플라스틱 테스트 튜브